Информация
"КОМУНАЛТЕХМАШ 97 M" AД
Фирма за производство на контейнери и машини за твърди битови отпадъци (ТБО) и всички видове метални изделия по поръчка.
Дейности
Контейнери
Парапети и огради
Билбордове
Надстройки за сметоизвозване
Метални конструкции / Други
Внос
Контакт

Тел: 056/85-43-11
Факс: 056/85-42-83

BGtop  

 

 
Търговски партньори
"КОМУНАЛТЕХМАШ 97 M" AД произвежда продукция за задоволяване потребностите на специализираните фирми в България, които се занимават със събиране, отстраняване на ТБО, тяхното обезвреждане, както и с подържане чистотата на уличната мрежа и местата за обществено ползуване в населените места. Търговски партньори са всички специализирани общински дружества /около 250/ и Общинските съвети в страната. В последните години търговски партньори на "КОМУНАЛТЕХМАШ 97 M" AД са дружества, които на основата на концесионни договори подържат чистотата на отделни населени места.
komunaltechmach
english version